Fascinující Život Hub: Inteligence Organismů Země

Novinky


fascinující houby zdravý nápoj

Vědeli jste, že houby jsou schopny přemenit skály na půdu?

Houby mají schopnost extrahovat minerály z hornin, na kterých rostou, prostřednictvím procesu známého jako biologické zvětrávání. Houby vylučují organické kyseliny, které pomáhají rozpouštět horniny a minerální zrna, na kterých rostou.

Houby jsou považovány za jednu z nejstarších živých entit, jejíž vznik se datuje až do doby před jednou miliardou let. Houby byly prvními vícebuněčnými organismy, které opustily oceán a začaly kolonizovat pevninu, staly se jakýmsi metabolickým kouzelníkem, měnícím jednu substanci na jinou. Jejich schopnost produkovat enzymy, které rozkládají organické látky na jednodušší molekuly, pomáhá recyklovat živiny zpět do ekosystému, což zajišťuje dostupnost pro ostatní živé organismy. Houby jsou klíčové pro uhlíkový cyklus Země, protože působí jako přirození rozkladači organických materiálů, jako jsou opadané listy, dřevo a další organické komponenty (1). Kdyby neexistovaly houby, udusili bychom se v nekonečných kilometrech mrtvé organické hmoty!

Svět hub čítá přibližně 3 miliony druhů, přičemž jejich počet převyšuje počet rostlin až šestkrát. Z více než 3 milionů druhů hub existuje 14 funkčních hub, jejichž historii lze vystopovat tisíce let do minulosti, kdy starověké kultury využívaly jejich podpůrné účinky pro celkový blahobyt. Egypťané, Řekové a Římané si cenili funkčních hub pro jejich nutriční a zdravotní výhody. V Číně byly funkční houby ctěny pro své zdravotní benefity a považovány za "elixír života" taoistickými alchymisty.

Wood Wide Web – bohatý svět hub

Houby mají malé vláknité struktury nazývané hyfy, které se rozšiřují a tvoří myceliovou síť neboli podhoubí. Největší žijící organismus, který je znám, je houba Armillaria, která pokrývá téměř 10 čtverečních kilometrů a nachází se v Oregonu.(2) Mycelium představuje pro houby sofistikovanou komunikační síť, která jim umožňuje vzájemně interagovat a spolupracovat s jinými organismy. Houby vytvářejí symbiotické vztahy s kořeny rostlin, kde houby pomáhají při vstřebávání živin pro rostliny a rostliny poskytují cukry jako výživu pro houby.

Co je ještě zajímavější, houby využívají chemickou signalizaci k varování sousedících jednotlivců před potenciálními hrozbami, jako jsou býložravci nebo nepříznivé podmínky. Tento systém předčasného varování umožňuje houbové komunitě kolektivně reagovat na výzvy a zvyšuje celkové šance na přežití.

Adaptace a přežívání v různých podmínkách

Houby prokazují inteligenci svou mimořádnou schopností přizpůsobit se různým prostředím. Prostřednictvím procesu nazývaného chemotaxe dokážou detekovat a pohybovat se směrem k určitým chemikáliím, což jim umožňuje navigovat a kolonizovat nová území. Houby se také přizpůsobují měnícím se environmentálním podmínkám, kdy mohou měnit své růstové vzory a reprodukční strategie podle potřeby.

Některé houby, jako například funkční houba chaga, rostou na břízách v chladném a drsném prostředí sibírské tajgy.  Může trvat roky, někdy až 24 let, než v těchto drsných podmínkách dozraje. Chaga má tvrdý vnější plášť, který jí umožňuje odolávat extrémním podmínkám. 

Lion's Mane je další funkční druh houby, který, podobně jako mnoho dalších funkčních hub, prosperuje v vlhkých, tmavých podmínkách, přičemž jejím hlavním jídelníčkem jsou mrtvé organické látky, jako je spadlý kmen.

Parazitická houba cordyceps dokáže ovládat chování mravenců rodu Camponotus a využívá je pro vlastní účely. Jakmile se mravenec infikuje, začne ztrácet orientaci.(3) Nechová se „logicky“ – opustí mraveniště, vyleze na nějaký list a do jeho spodní strany se zakousne. Podle studie publikované v časopise The American Naturalist je houba cordyceps v ovládání mravenců pozoruhodně úspěšná. Dokáže mravence přimět, aby se zakousl do místa, které přesně vyhovuje její rozmnožovací strategii.

Některé houby mohou zůstat v klidovém stavu po dlouhou dobu, čekajíc na příznivé podmínky, než obnoví svůj životní cyklus.

Problém? Ne pro houby

Houby jsou skvělé v řešení problémů; například mohou změnit směr svého růstu, když narazí na překážku, a najít alternativní cesty k nalezení živin. Houby mohou přizpůsobit svou produkci enzymů k rozkladu složitých látek, kterým čelí.

A to neuvěřitelné: houby přežily pět světových vyhynutí a s každým vyhynutím opět zdědily tuto planetu, přinášejíce zpět barvy, živiny, léčiva a potravu do naší planety.

Obrana proti škodám a nebezpečí

Stejně jako v přírodě, ani u hub není nebezpečí daleko, ať už jde o zvířata nebo jiné organismy, které mohou představovat hrozbu. Houby vyvinuly různé strategie k obraně proti potenciálnímu nebezpečí. Některé houby mají chemickou obranu, jejíž sloučeniny mohou být toxické pro zvířata a odrazit je od konzumace.(4) Jiné nasazují fyzické bariéry, jako jsou posílené buněčné stěny, aby se chránily před možnými útoky.

Přírodní inteligence - Paměť a Učení

Studie ukázaly, že většina organismů lépe reaguje na silný stres (triggering stress), pokud předtím zažily mírný stres (priming stress).(5) Houby nejsou výjimkou a projevují schopnosti prostorového rozpoznávání, učení a krátkodobé paměti.(6) Otázka, jak dlouho organismy mohou pamatovat priming událost, je zajímavá. Andrade-Linares, Veresoglou a Rillig, tři němečtí mikrobiální ekologové, studovali priming u hub při teplotním stresu. Byla testována mycelia 19 různých vláknitých hub. Mycelia, která byla inkubována při zvýšených teplotách, rostla rychleji poté, co byla vystavena druhému, závažnějšímu teplotnímu šoku, než kontrolní mycelia, která neprošla prvním teplotním šokem (priming stress). To naznačuje, že kompenzační mechanismy teplotního šoku, které byly přijaty během prvního stresu, jsou okamžitě aktivovány, když se objeví druhý šok, což odhaluje, že houba si může pamatovat první stresující zkušenost až 12 hodin.

Houby jsou formou života jako žádná jiná a jsou zde, aby přispívaly k naší Zemi a naší existenci jakýmkoli způsobem. Příběh hub a funkčních hub je nekonečným příběhem objevování a úžasu, připomínkou toho, že v přírodním světě jsou stále nesčetné tajemství čekající na odhalení. Jak pokračujeme v naší cestě, pojďme přijmout tyto houby jako naše spojence na cestě k blahu a jako zdroj inspirace k prohloubení našeho spojení se zázraky přírodního světa.

 

 

REFERENCE
(1) Lustenhouwer, N., Maynard, D.S., Bradford, M.A., Lindner, D.L., Oberle, B., Zanne, A.E., a Crowther, T.W. (2020) 'Trait-Based Understanding of Wood Decomposition by Fungi'. Proc Natl Acad Sci U S A. 117 (21), s. 11551-11558. doi: 10.1073/pnas.1909166117

(2) USDA (2008). 'Malheur National Forest Location of the World’s Largest Living Organism [The Humongous Fungus]' Dostupné na: https://www.fs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/fsbdev3_033146.pdf

(3) Andersen, S. B., Gerritsma, S., Yusah, K. M., Mayntz, D., Hywel-Jones, N. L., Billen, J., Boomsma, J. J., & Hughes, D. P. (2009). The Life of a Dead Ant: The Expression of an Adaptive Extended Phenotype. American Naturalist, 174(3), 424-433. https://doi.org/10.1086/603640

(4) Milton T Drott. (2021) 'Houby: Sex a Sebeobrana' eLife. 10. https://doi.org/10.7554/eLife.73723

(5) D.R. Andrade-Linares, S.D. Veresoglou, M.C. Rillig. (2016). 'Temperature priming and memory in soil filamentous fungi'. Fungal Ecol., 21 (2016)

(6) Money,N.P. (2021). ‘Hyphal and Mycelial Consciousness: The Concept of the Fungal Mind’. Fungal Biology. 125(4), pp.257-259 https://doi.org/10.1016/j.funbio.2021.02.001


Novější příspěvek